КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Для Вас, батьки


ПОРЯДОК ПЛАТИ ЗА ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ БАТЬКІВ У 2021РОЦІ

1.Встановити у 2021 році плату за харчування дітей у КДНЗ №24 «Котигорошко»у розмірі:

 • 29 грн. 00 коп. за одне відвідування в день - у дошкільних групах (для дітей віком від трьох до семи років)
 • 17грн. 00 коп. за одне відвідування в день - для сімей, що мають двійнят, у дошкільних групах (від трьох до семи років);
 • 50 % від встановленого розміру плати за одне відвідування в день в залежності від типу закладу та вікової групи для дітей із багатодітних сімей;

2.Від плати за харчування звільняються батьки або особи, що їх замінюють:

 • дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дітей з інвалідністю;
 • дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;
 • дітей, із сімей які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
 • дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків
 • дітей учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які загинули або померли під час виконання службових обов'язків;
 • дітей учасників бойових дій (на підставі посвідчень встановленого зразка для учасників бойових дій);
 • дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку у дошкільних навчальних закладах (групах) спеціального призначення;
 • у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом України "Про державний бюджет" для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

3.В окремих випадках матеріальної неспроможності сім'ї або осіб, що її замінюють, до набуття ними відповідного юридичного статусу, за поданням керівника КДНЗ №24«Котигорошко» тимчасово зменшувати чи увільняти їх від оплати.

АДМІНІСТРАЦІЯ

Безпека дітей в дошкільному навчальному  закладі

« ... ВСЕ, ЩО МИ РОБИМО, МИ РОБИМО ДЛЯ ТИХ, КОГО ЛЮБИМО НАЙСИЛЬНІШЕ - ДЛЯ НАШИХ ДІТЕЙ».

НА ПРОБЛЕМУ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ НЕ МОЖЕ БУТИ ІНШОГО ПОГЛЯДУ , ЯК НА ПРОБЛЕМУ ГОСТРУ , ВАЖЛИВУ , ЩО ВИМАГАЄ ЧІТКИХ , СКООРДИНОВАНИХ ДІЙ ОСВІТЯН , БАТЬКІВ , ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ СЛУЖБ І ВІДОМСТВ.САМЕ ТОМУ, ОСНОВНИМ ПРІОРИТЕТОМ В РОБОТІ НАШОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Є ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА освітньої діяльності

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ВСІМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ.

ЗАВІДУВАЧ ЗАКЛАДУ КЕРУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ВИМОГИ ДО ДИТЯЧОЇ БЕЗПЕКИ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ І ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВІВ, КЕРІВНИК ВИДАЄ НАКАЗИ, УДОСКОНАЛЮЄ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС, НАЙМАЄ НЕОБХІДНИЙ ПЕРСОНАЛ, ДАЄ ВІДПОВІДНІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКАМ КДНЗ.

Інклюзія


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В закладі створені належні умови для навчання дітей з ООП,на центральному вході облаштований пандус.

За потреби відкривається група з асистентом-вихователя,який працює з дітьми з ООП. Створені умови для навчання дітей відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. Дітям при необхідності надаються психолого - педагогічні та корекційно - розвиткові послуги( у навчальному закладі працюють практичний психолог та логопед).

Для зарахування дітей з особливими освітніми потребами необхідні наступні документи:

1. Реєстраційна картка дитини про зарахування до дошкільного навчального закладу.

2. Заява батьків про прийняття в дошкільний заклад та відкриття інклюзивної групи.

3. Висновок інклюзино- ресурсного центру.

4. Копія свідоцтва про народження дитини.
НАЯВНІСТЬ

 ВАКАНСІЙ


На даний час вакансій не має