ЗВІТНІСТЬ

Додайте текст тут...

Фінансовий звіт 2020-2021н.р.

Звіт завідувача КДНЗ №24 "Котигорошко" за 2020-2021н.р.

Звіт завідувача КДНЗ№ 24 «Котигорошко»

Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківської області

Доцяк Оксани Павлівни

перед колективом та громадськістю

за 2020-2021 н.р.

2021року

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про КДНЗ №24 «Котигорошко»:

Знаходиться за адресою: с. Крихівці, вул. Слобідська 25А

Функціонує з серпня 2017 року.

Проектна потужність -100 місць.

Режим роботи закладу - 12 годин; з 7:30 до 19:30

Три групи по 10,5 годин

Дві групи 12 годин

З вересня функціонує - 5 груп, які на даний момент відвідує 159 дітей.

Група молодшого дошкільного віку (3-4 р.) 2групи;

Групи середнього дошкільного віку (4-5 р.) 2 групи;

Група старшого дошкільного віку (5-6 р.) 1група.

Комунальний дошкільний навчальний заклад №24«Котигорошко» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

- освітніх програм «Українське дошкілля» та Базовим компонентом дошкільної освіти, а також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Враховуючи епідемічний стан у країні КДНЗ працює створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників згідно постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням короно вірусної хвороби (СОVІD-19)»,листах Міністерства освіти та науки України від 23.04.2020 №1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»,від 22.05.2020 №1/9-269 «Щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОVІD-19»

Забезпечення змісту дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками,затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану та освітньої програми які складаються на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Нажаль в цьому році так і в минулому через пандемію COVID-19 ми змушені були двічі призупиняти освітній процес з 01.09.2020 по 11.09.2020р. та з 26.02.2021р. по 29.03.2021р.

Головною метою роботи закладу є:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в КДНЗ;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;

створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості,

 • доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 • турбота про здоров'я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім'ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб'єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім'ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров'я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

Для занять дітей створені всі умови, розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям, забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр, обладнані спеціальні приміщення:

- універсальний музично-спортивний зал;

- кабінет психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- спортивний та ігрові майданчики.

З 1 червня по 31 серпня (літньо-оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей .

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем .

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям КДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу Zdo-24-kotyhoroshko.webnode.com.ua та мережею Fasbook

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Кадрове забезпечення

Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 36 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 16 осіб. КДНЗ «Котигорошко» укомплектований педагогічними кадрами: завідувач, вихователь-методист, вихователі - 9, музичний керівник - 1, психолог - 1, інструктор з фізкультури - 1,керівник гуртка з хореографії-1,і з січня 2021 року введена ставка асистента вихователя в інклюзивній групі №3 «Ластівка»

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів тільки у новому форматі онлайн-навчань.

Управлінська діяльність

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2020-2021 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на реалізацію основних пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

1. Підвищення організації освітнього процесу шляхом ІКТ в освітній процес;

2. Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність;

3. Підвищення фахової майстерності педагогів через формування інформаційної компетентності;

4. Формування у дітей основ здорового способу життя.

У 2020-2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в КДНЗ, організацію роботи по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу з суворим дотриманням протиепідемічних заходів,а саме дотримання соціальної дистанції,розробленими маршрутами руху для кожної групи,використанням засобів індивідуального захисту,антисептичними засобами,температурним скринінгом ,обмеженням проведення масових засобів.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля» рівень знань дітей відповідає вимогам даних програм.

Методична робота

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2020-2021 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

- в серпні 2020 р. було проведено педраду «Завдання освітньої роботи на 2020-2021 навчальний рік»;

- в жовтні «Підвищення організації освітнього процесу шляхом ІКТ в освітній процес»;

- в лютому «Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку діяльність»;

- 25 травня була проведена педрада «Підсумки освітньої діяльності з дітьми в КДНЗ за 2020-2021 н.р.».

Протягом року в закладі проведено ряд тематичних днів та тижнів: тиждень знань безпеки життєдіяльності, Шевченківський тиждень, тиждень Рідної Мови, тиждень Театру, Олімпійський тиждень, День козацтва та вишиванки тощо. Крім традиційних тематичних тижнів проведено художньо-тематичні виставки:

 • «Осінь фарбує місто і світ»
 • «Зима- чарівниця»
 • «Весна іде- красу несе».
 • «Великодня писанка»

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота з вихованцями:

- гурток « Веселі танцюристи» (керівник гуртка- Мельник Ніна Володимирівна)

- гурток «Дзвінкий голосок» (керівник гуртка- музичний керівник Копчук Х.В.)

Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів. Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2020-2021 н.р. показав, що у садочку створені достатні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

Психологічна робота

Аналізуючи результати проведеної роботи психологічної служби КДНЗ № 24 "Котигорошко" за 2020-2021 навчальний рік, можна окреслити ряд досягнень і позитивних тенденцій. Протягом року була здійснена діагностична робота, корекція та розвивальна робота, надані консультації батькам, педагогам, проводилася просвітницька робота з батьками та педагогами.

Варто зазначити, що при складанні та виконанні річного плану враховувались нормативи часу на основні види роботи вказані в документації психолога за котрими психолог (працюючи на 0,75 ставки) витрачає 15 годин на (активну роботу) діагностичну, консультаційну, просвітницьку, розвивальну та корекційну та 15 годинна організаційно - методичну.

Особлива увага була спрямована на емоційний компонент психічного розвитку дошкільника. На фоні надмірної інтелектуалізації сучасного суспільства поза увагою дорослих часто залишається емоційна складова гармонійного психофізичного розвитку дітей. В результаті вони відчувають труднощі не тільки у розпізнаванні чужих емоцій, але і у власному емоційному житті - воно стає збідненим, деформованим, пасивним, переповненим негативними емоціями. В зв'язку з цим у дошкільному дитинстві (періоді, коли відбувається закладення фундаментальних основ особистості) важливо було звернути особливу увагу і на цю проблему, своєчасно здійснювати діагностичну роботу та корекцію, а також просвітницьку з батьками та педагогами.

За результатами дослідження, яке було направлене на виявлення рівня інтелектуальної та емоційно-вольової готовності до навчання у школі було встановлено, що серед дітей старшого дошкільного віку переважає вище середнього рівень готовності та високий рівень до навчання в школі, кількість обстежених дітей -34, необстежених дітей -3 у зв'язку із невідвідуваністю.

Станом на травень 2021р., а саме:

високий рівень -15 дітей

вище середнього рівень - 17

середній рівень - 1

нижче середнього рівень - 1

низький рівень - 0

не готових до систематичного навчання в школі - немає, що вказує на досить значну ефективність роботи психологічної служби та педагогічного колективу в цілому.

Ефективною була дистанційна робота з батьками в умовах карантину (особливо - дітей молодшого і старшого дошкільного віку), для яких проводилася просвітницька робота щодо особливостей психологічного супроводу дитини у адаптаційний період звикання до умов ДНЗ; основних напрямів, методів та прийомів підготовки дітей до навчання в школі; врахування вікових особливостей дітей у їх вихованні та рекомендацій відносно подолання «вікових криз»; можливостей розвитку творчого потенціалу дітей в домашніх умовах; профілактики порушень емоційної сфери дітей та вироблення спільної стратегії ДНЗ та родини у корекційно - розвивальній роботі з ними.

Пріоритетною залишалась також проблема психологічного супроводу педагога під час атестаційного періоду (відвідування занять, психодіагностична робота з педагогом та батьками групи, методична допомога і т. д.), а також - психологічного супроводу обдарованих дітей , та дітей з особливими освітніми потребами (відстеження психічного розвитку обдарованої дитини, здійснення консультативних заходів, проведення корекційно - розвивальних занять).

Підсумки проведення психологічних тренінгів та консультацій свідчать про те, що необхідно продовжувати та вдосконалювати роботу щодо просвіти батьків; розвивати громадянську активність дорослих та дітей.

Робота медичного персоналу

Безумовно, щаслива дитина - це здорова дитина. Вся освітня діяльність спрямовувалась на використання здоров'язберігаючих, здоров'яформуючих технологій.

Завідувач та медична сестра Буграк С.Я. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров'я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Середньомісячна відвідуваність складала 19%.

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2021 навчальному році встановлено

 • 29 грн. 00 коп. за одне відвідування в день - у дошкільних групах (для дітей віком від трьох до семи років)
 • 17грн. 00 коп. за одне відвідування в день - для сімей, що мають двійнят, у дошкільних групах (від трьох до семи років);
 • 50 % від встановленого розміру плати за одне відвідування в день в залежності від типу закладу та вікової групи для дітей із багатодітних сімей.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. Заклад продовжує працювати по принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів .

Аналіз виконання норм харчування показав, що в середньому протягом року виконано норми з м'яса на 86%, риби на 67%, молока на 97%, сир кисломолочний на 79%, яйця на 100%, перевиконали норму крупів 136% і нажаль не виконали норму овочів ,фруктів,соків всього 50% .

Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи.

Харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису, всі мають спеціальну фахову освіту,достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та медична сестра.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

 • Створення безпечних умов для перебування дітей.
 • Організація догляду за дітьми.
 • Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
 • Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.
 • Робота з батьками.

Кожен працівник КДНЗ №24 «Котигорошко» проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час освітнього процесу, звіти своєчасно надавались до управління освіти.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам'ятки для батьків щодо безпечних правил поведінки,зокрема правила поведінки під час короновірусної хвороби COVID-19.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування КДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

 • адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
 • попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

Матеріально-технічна база

Впродовж 2020-2021 навчального року поліпшення матеріально-технічної бази відбувалось переважно за рахунок коштів місцевого бюджету та підтримки вже колишньої Крихівецької сільської ради.

Завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за сприяння Благодійного Фонду «Калинова Слобода» (голова Чесновська Л.В.) було придбано водонагрівач Scandi VM100 на суму 2870грн.,замінилися крани у чотирьох групах на суму 5100, на прогулянковий майданчик новоствореної групи придбали гойдалку на суму 3000 тис.грн.,всього витрачено 14 417 тисяч гривень. За сприяння Крихівецької сільської ради, для збереження сходової клітки був придбаний навісний дашок на суму 27 000 тисяч грн., для покращення освітнього середовища придбаний ламінатор на суму 3500 тисяч грн. й краскопульт для належного утримання території закладу на суму 3880грн.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Звіт завідувача КДНЗ№ 24 «Котигорошко»
Івано-Франківської міської ради
Івано-Франківської області
Доцяк Оксани Павлівни
перед колективом та громадськістюза 2019-2020 н.р.

Звіт завідувача КДНЗ№ 24 «Котигорошко»
Івано-Франківської міської ради
Івано-Франківської області
Доцяк Оксани Павлівни
перед колективом та громадськістюза 2018-2019 н.р.

Фінансова звітність